Skip to main content

Show filters

Hide filters

konsulent inden for vedvarende energi

Description

Code

2433.3

Description

Konsulenter inden for vedvarende energi rådgiver kunderne om fordele og ulemper ved forskellige vedvarende energikilder. De gennemfører undersøgelser og interviews i forbindelse med efterspørgslen efter og meninger om vedvarende energi og bestræber sig på at rådgive kunder om den mest fordelagtige vedvarende energikilde til deres formål.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: