Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskiningeniør inden for roterende udstyr

Description

Code

2144.1.20

Description

Maskiningeniører inden for roterende udstyr udarbejder design og specifikationer for roterende udstyr i henhold til gældende standarder. De stiller også teknisk ekspertise til rådighed og bidrager til at sikre, at alle nye og eksisterende udstyrsinstallationer er færdige.

Alternativ betegnelse

ingeniør inden for roterende udstyr

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: