Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tekniker inden for medicinsk udstyr

Description

Code

3114.1.5

Description

Teknikere inden for medicinsk udstyr samarbejder med ingeniører inden for medicinsk udstyr om udformning, udvikling og fremstilling af medicinske tekniske systemer, installationer og udstyr såsom pacemakere, MRI-maskiner og røntgenudstyr. De bygger, installerer, inspicerer, ændrer, reparerer, kalibrerer og vedligeholder medicinsk teknisk udstyr og støttesystemer. Teknikere inden for medicinsk udstyr er ansvarlig for driftsklarhed, sikker anvendelse, økonomisk drift og passende indkøb af medicinsk udstyr og faciliteter på hospitaler.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder