Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør - gæringstank

Description

Code

8160.13

Description

Ansvarlige for gæringstanke (ølproduktion) tager sig af gærings- og modningsbeholdere. De styrer gæringsprocessen for urt podet med gær. De passer udstyr til nedkøling og tilsætning af gær til urten med henblik på ølproduktion. De gør dette ved at styre mængden af kølemiddel, der strømmer gennem kølespoler og regulerer temperaturen på den varme urt i tankene.

Alternativ betegnelse

produktionsmedarbejder i kælder

produktionsmedarbejder med speciale i gæring

medarbejder i gærkælder

supervisor i gærkælder

gæringsmedarbejder

produktionsmedarbejder i gæringskælder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: