Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mekaniker inden for pneumatiske systemer

Description

Code

7233.13

Description

Mekanikere inden for pneumatiske systemer bruger blåtryk og teknisk dokumentation til at samle og installere udstyr, der drives af gas eller luft under tryk. De indstiller systemerne i henhold til de tekniske specifikationer og tester dem for at sikre forsvarlig funktion. De kan også udføre vedligeholdelse og reparation af installeret pneumatisk udstyr.

Alternativ betegnelse

reparatør, pneumatiske systemer

maskinreparatør

maskinmekaniker

mekaniker, pneumatiske systemer

industrimekaniker

industritekniker

montør, pneumatiske systemer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: