Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

bestyrer af almennyttigt boligbyggeri

Description

Code

1344.1.1

Description

Bestyrere af almennyttigt boligbyggeri udvikler strategier til forbedring af boligpolitikken i et lokalfællesskab og stiller socialt boligbyggeri til rådighed for dem, der har behov for det. De identificerer boligbehov og -spørgsmål og fører tilsyn med ressourceallokeringen. De kommunikerer også med organisationer, der beskæftiger sig med opførelse af almennyttigt boligbyggeri, og organisationer for sociale tjenesteydelser.

Alternativ betegnelse

bestyrer af socialt boligbyggeri

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder

færdigheder