Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

speciallærer, hjemmeundervisning

Description

Code

2352.1.4

Description

Speciallærere, hjemmeundervisning, underviser handicappede eller syge børn i deres hjem. De er specialiserede lærere ansat af (kommunale) skoler til at undervise elever, der ikke fysisk kan deltage i skoleundervisningen, men også til at bistå i kommunikationen mellem eleven, forældrene og skolen. De varetager også en socialpædagogisk funktion ved at hjælpe eleverne og forældrene med potentielle adfærdsrelaterede spørgsmål og om nødvendigt håndhæve bestemmelserne om skolegang. Ved eventuel (gen)optagelse af skolegang, rådgiver besøgende lærere skolen om egnede vejledningsstrategier og hensigtsmæssige undervisningsmetoder for at støtte eleven og gøre overgangen så gnidningsfri som muligt.

Scope note

Excludes government minister. Excludes people performing religious duties and travel to people's homes.

Alternativ betegnelse

hjælpelærer, hjemmeundervisning

støttelærer, hjemmeundervisning

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: