Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

sikkerhedsrådgiver for transport af farligt gods

Description

Code

4323.5

Description

Sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods inspicerer og giver anbefalinger for transport i overensstemmelse med EU-bestemmelserne om transport af farligt gods. De kan rådgive om transport af farligt gods ad vej, med jernbane, ad sø- og luftvejen. Sikkerhedsrådgivere for farligt gods udarbejder også sikkerhedsrapporter og undersøger overtrædelser af sikkerheden. De giver fysiske personer de procedurer og instrukser, der skal følges under lastning, losning og transport af disse varer.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: