Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

læsse- og lossearbejder

Description

Code

9333.3

Description

Læsse- og lossearbejdere udfører håndtering og opbevaring af materialer ved f.eks. pålæsning, aflæsning og flytning af artikler i en lagerbygning eller et lagerrum. De arbejder efter ordre med at besigtige materialer og fremlægge dokumentation for håndtering af genstande. Læsse- og lossearbejdere forvalter også fortegnelser og sikrer sikker bortskaffelse af affald.

Alternativ betegnelse

pakhusarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: