Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

lektor i historie

Description

Code

2310.1.20

Description

Lektorer i historie er fagprofessorer, lærere eller lektorer, der underviser studerende, der har opnået et afgangsbevis for uddannelse på sekundærtrinnet inden for deres eget fagområde, historie, som overvejende er af teoretisk karakter. De samarbejder med deres videnskabelige assistenter og undervisningsassistenter om at forberede forelæsninger og eksamener, bedømme afhandlinger og eksamensbesvarelser og forestå gennemgange og feedbackmøder med de studerende. De udfører også akademisk forskning inden for deres fagområde, historie, fremlægger deres resultater og samarbejder tæt med andre universitetskolleger.

Alternativ betegnelse

lektor i middelalderhistorie

lektor i moderne historie

lektor i nyere historie

lektor i oldtidshistorie

lektor i oldtidskundskab

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder