Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

leder af stenbrud

Description

Code

1322.2

Description

Ledere af stenbrud planlægger, fører tilsyn med og koordinerer stenbrudsdrift. De koordinerer udvinding, forarbejdning og transport og sikrer, at disse processer forløber planmæssigt og i overensstemmelse med sundheds- og sikkerhedsstandarderne. Ledere af stenbrud sikrer en vellykket drift af stenbruddet og gennemfører virksomhedens strategier og retningslinjer.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: