Skip to main content

Show filters

Hide filters

økonomidirektør

Description

Code

1211.1.2

Description

Økonomidirektører har tilsyn med alle aspekter af en banks økonomiske styring. De forvalter bankens likviditet og solvens. De forvalter og præsenterer de nuværende budgetter, reviderer de finansielle overslag, udarbejder regnskaber for revision, forvalter bankens regnskaber og fører nøje registrering af den finansielle dokumentation.

Alternativ betegnelse

bankkasserer

CFO

chefanalytiker

finanschef

finansrådgiver

kasserer

økonomichef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: