Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chefkonsulent inden for socialsikringsområdet

Description

Code

1213.2.1

Description

Chefkonsulenter inden for socialsikringsområdet leder og udvikler regeringens socialsikringsprogrammer for at understøtte den offentlige velfærd samt fremme socialsikringsprogrammer. De fører tilsyn med personale, der arbejder inden for offentlig social sikring, og undersøger eksisterende politikker med henblik på at vurdere spørgsmål og udvikle forslag til forbedring.

Alternativ betegnelse

administrator

tjenestemand

embedsmand

socialsikringsmedarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: