Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

chefkonsulent inden for socialsikringsområdet

Description

Code

1213.2.1

Description

Chefkonsulenter inden for socialsikringsområdet leder og udvikler regeringens socialsikringsprogrammer for at understøtte den offentlige velfærd samt fremme socialsikringsprogrammer. De fører tilsyn med personale, der arbejder inden for offentlig social sikring, og undersøger eksisterende politikker med henblik på at vurdere spørgsmål og udvikle forslag til forbedring.

Alternativ betegnelse

administrator

embedsmand

socialsikringsmedarbejder

tjenestemand

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: