Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

statistikassistent

Description

Code

3314.2

Description

Statistikassistenter indsamler data og anvender statistiske metoder til at gennemføre statistiske undersøgelser og udarbejde rapporter. De opretter diagrammer, grafer og oversigter.

Alternativ betegnelse

statistisk medarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: