Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tilsynsførende inden for byggeri

Description

Code

3112.1.3

Description

Tilsynsførende inden for byggeri overvåger aktiviteterne på større byggepladser for at sikre, at alt sker i overensstemmelse med standarder og specifikationer. De lægger særlig vægt på potentielle sikkerhedsproblemer og udtager prøver af produkter for at undersøge, om de er i overensstemmelse med standarder og specifikationer.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: