Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

havnekoordinator

Description

Code

4323.11

Description

Havnekoordinatorer forvalter en trafikdivisions drift for havnemyndigheder. De håndhæver regler og bestemmelser, f.eks. fortøjning af skibe, håndtering og opbevaring af gods og anvendelse af havnefaciliteter. De styrer ordenshåndhævelse og rengøring af havnens land-, gade-, bygnings- og vandområder. Havnekoordinatorer sikrer også, at aktiviteter vedrørende indkomst dokumenteres og indberettes til regnskabsafdelingen. De rådgiver havnemyndigheder om takster og revision af havneafgifter og anmoder rederier om at benytte havnefaciliteter. De styrer aktiviteter med udarbejdelse af daglige og årlige skibsfarts- og fragtstatistikker.

Alternativ betegnelse

terminalchef

havneaktivitetskoordinator

havneterminalchef

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: