Skip to main content

Show filters

Hide filters

administrere regnskaber

Description

Description

Forvalte en organisations regnskaber og økonomiske aktiviteter, føre tilsyn med, at alle dokumenter opbevares korrekt, at alle oplysninger og beregninger er korrekte, og at der træffes passende afgørelser.

Begrebets URI