Skip to main content

Show filters

Hide filters

udvikle eldistributionsplan

Description

Description

Udarbejde planer, der skitserer tidsplaner og ruter for distribution af elektrisk energi, under hensyntagen til den elektriske energis nuværende og potentielle fremtidige behov, idet det sikres, at forsyningen kan opfylde efterspørgslen, og at distributionen sker på en effektiv og sikker måde.

Begrebets URI