Skip to main content

Show filters

Hide filters

normalisere data

Description

Description

Reducere dataene til deres nøjagtige kerneformular (i det følgende benævnt "normale formularer") for at opnå resultater såsom minimering af afhængighed, afskaffelse af afskedigelser og øget konsistens.

Alternativ betegnelse

forberede data

normalisere oplysninger

klargøre data

forbehandle data

normalisere information

normalisere inputdata

Begrebets URI