Skip to main content

Show filters

Hide filters

normalisere data

Description

Description

Reducere dataene til deres nøjagtige kerneformular (i det følgende benævnt "normale formularer") for at opnå resultater såsom minimering af afhængighed, afskaffelse af afskedigelser og øget konsistens.

Alternativ betegnelse

forbehandle data

forberede data

klargøre data

normalisere information

normalisere inputdata

normalisere oplysninger

Relationer

Begrebets URI