Skip to main content

Show filters

Hide filters

fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

Description

Description

Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

Begrebets URI