Skip to main content

Show filters

Hide filters

prepoznavati veze s drugim predmetima u okviru nastavnog programa

Description

Description

Prepoznavati korelacije i preklapanja između vašeg predmeta i drugih predmeta. Odlučiti o uravnoteženom pristupu materijalu s nastavnikom povezanog predmeta i prilagoditi nastavne planove u skladu s time.