Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

sociālā nodrošinājuma inspektors

Description

Code

3353.1

Description

Sociālā nodrošinājuma inspektori izmeklē krāpnieciskas darbības sociālā nodrošinājuma jomā, kas ietekmē darbinieku tiesības. Viņi revidē un izskata pieteikumus pabalstu saņemšanai un izmeklē uzņēmuma rīcību, pamatojoties uz darbinieku sūdzībām. Pārbaudes ietver ar darbu saistītas darbības, piemēram, algu nemaksāšanu vai izdevumu neatlīdzināšanu. Sociālā nodrošinājuma inspektori nodrošina, ka pret darbiniekiem izturas taisnīgi un saskaņā ar tiesību aktiem. Viņi reģistrē savus konstatējumus un ziņo par tiem, lai nodrošinātu, ka apgalvojumi atbilst īstenībai.

Alternatīvs apzīmējums

darba tiesību inspektore

darba tiesību inspektors

pabalstu inspektors

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze: