Skip to main content

Show filters

Hide filters

finanšu riska pārvaldības speciālists

Description

Code

2412.5

Description

Finanšu riska pārvaldības speciālisti identificē un novērtē potenciālās riska jomas, kas apdraud organizāciju aktīvus vai kapitālu, un sniedz padomus, kā šīs problēmas risināt. Viņi specializējas kredīta risku, tirgus risku un operacionālo risku vai regulatīvo risku analīzē. Viņi izmanto statistisko analīzi, lai novērtētu risku, sniedz ieteikumus par finanšu risku mazināšanu un kontroli un pārskata dokumentus, kas apliecina juridisko atbilstību.

Alternatīvs apzīmējums

finanšu risku analītiķe

finanšu risku analītiķis

finanšu risku vadītājs

jaunākais finanšu risku analītiķis

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences