Skip to main content

Show filters

Hide filters

Darba aizsardzības speciālists

Description

Code

1213.7

Description

Darba aizsardzības speciālisti izstrādā un īsteno korporatīvo politiku un procedūras, kas saistītas ar arodveselību, darba drošumu un vides aizsardzību. Viņi analizē darījumdarbības procesus ar mērķi nodrošināt atbilstību tiesību aktiem pārvaldības un vides jomā, veic riska novērtējumu attiecībā uz arodveselību un darba drošumu, novērtē saimniecisko darbību ietekmi uz vidi un izstrādā atbilstošus pasākumus darba vides un kultūras uzlabošanai. Definējot lietderīgus rādītājus, organizējot revīzijas un, visbeidzot, piedaloties negadījumu izmeklēšanā un ziņošanā par tiem, viņi koordinē integrētas darba drošības un vides pārvaldības sistēmas ieviešanu. Sadarbojoties ar uzņēmuma vadītājiem un tiešajiem vadītājiem un apmācot darbiniekus, viņi veicina integrētu pieeju ilgtspējas un arodveselības jautājumiem darījumdarbības organizācijās. Viņi atbild par tādas tehniskās dokumentācijas izstrādi, kas saistīta ar atbilstību tiesību aktiem darba drošības un vides jomā.

Alternatīvs apzīmējums

galvenais HSE virsnieks

HSE koordinators

HSE un ilgtspējības pakalpojumu vadītājs

korporatīvā HSE vadītāja

Regulatīvie aspekti

Lai uzzinātu, vai un kā šī profesija tiek reglamentēta ES dalībvalstīs, EEZ valstīs vai Šveicē, lūdzam skatīt reglamentēto profesiju datubāzi, ko pārvalda Komisija. Reglamentēto profesiju datubāze:

prasmes / kompetences