Skip to main content

Show filters

Hide filters

noteikt vingrojumus

Description

Description

Nodrošināt dažādas vingrojumu programmas atbilstoši klientu vajadzībām, izmantojot vingrojumu plānošanas principus.

Alternatīvs apzīmējums

nozīmēt vingrojumus

URI jēdziens