Skip to main content

Show filters

Hide filters

veicināt cilvēktiesību ievērošanu

Description

Description

Veicināt un ievērot cilvēktiesības un autonomo personu daudzveidību, ņemot vērā to fiziskās, psiholoģiskās, garīgās un sociālās vajadzības, to uzskatus, pārliecības un vērtības, starptautiskos un valstu ētikas kodeksus, kā arī veselības aprūpes sniegšanas ētiskos aspektus, nodrošinot viņu tiesības uz privātumu un ievērojot veselības aprūpes informācijas konfidencialitāti.

URI jēdziens