Skip to main content

Show filters

Hide filters

priekšizpētes veikšana

Description

Description

Veikt projekta, plāna, priekšlikuma vai jaunas idejas potenciāla novērtēšanu. Realizēt standartizētu pētījumu, kura pamatā ir plaša izpēte un izmeklēšana, lai palīdzētu lēmumu pieņemšanas procesam.

Saistība

URI jēdziens