Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

økonomisjef

Description

Code

1211.1

Description

Økonomisjefer håndterer alle saker knyttet til et selskaps finansiering og dets investeringer. De tar seg av den økonomiske styringen av selskapet, for eksempel styring av eiendeler, gjeld, egenkapital og kontantstrøm, med sikte på å opprettholde selskapets økonomiske tilstand og operative levedyktighet. Økonomisjefer evaluerer selskapets strategiske planer ut fra økonomiske kriterier, sørger for riktig rapportering til skatte- og revisjonsorganer, og utarbeider selskapets finansregnskap ved regnskapsårets utgang.

Regulering

Sjekk Kommisjonens database over regulerte yrker for å finne ut om dette yrket er regulert i EUs medlemsstater, EØS-landene og Sveits. Database over regulerte yrker:

Skills & Competences