Skip to main content

Show filters

Hide filters

overholde oversettelseskvalitetsstandarder

Description

Description

Overholde avtalte standarder, for eksempel den europeiske standarden EN 15038 og ISO 17100, for å sikre at krav til leverandører av språktjenester oppfylles og for å sikre ensartethet.

Tilknytninger