Skip to main content

Show filters

Hide filters

trader walutowy

Description

Code

3311.3.2

Description

Traderzy walutowi kupują i sprzedają waluty obce w celu osiągnięcia zysku z wahań kursów wymiany walut. Przeprowadzają analizę techniczną na podstawie informacji gospodarczych (dotyczących płynności i zmienności rynku) w celu przewidywania przyszłych kursów walut na rynku walutowym. Prowadzą działalność handlową pod własną firmą lub na rzecz pracodawców.

Etykieta synonimiczna

dealer walutowy

trader na rynku Forex

trader na rynku walutowym

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: