Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontroler jakości sprzętu elektrycznego

Description

Code

7543.7.3

Description

Kontrolerzy jakości sprzętu elektrycznego sprawdzają gotowe produkty elektryczne pod kątem wad fizycznych i wadliwych połączeń elektrycznych. Rejestrują wyniki inspekcji i odsyłają wadliwe zespoły do produkcji.

Etykieta synonimiczna

kontrolerka jakości sprzętu elektycznego

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności