Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kierownik działu telekomunikacji

Description

Code

1330.9

Description

Kierownicy działu telekomunikacji koordynują działania personelu telekomunikacyjnego w zakresie instalowania, rozwiązywania problemów, napraw i konserwacji urządzeń telekomunikacyjnych i infrastruktury telekomunikacyjnej. Nadzorują oni badania, ocenę i wdrażanie nowych technologii oraz zapewniają bezpieczne środowisko pracy dla pracowników. Nadzorują oni spis dostaw oraz działania z zakresu pomocy dla użytkowników i klientów.

Scope note

Excludes people performing ICT development and soldering activities.

Etykieta synonimiczna

kierownik działu telekomunikacyjnego

kierownik ds. sieci i systemów telekomunikacyjnych

kierownicy działu telekomunikacji

kierownik ds. telekomunikacji

kierownik ds. systemów telekomunikacyjnych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: