Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

nauczyciel kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania biznesem/nauczycielka kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania biznesem

Description

Code

2320.1.6

Description

Nauczyciele kształcenia zawodowego instruują uczniów w swojej specjalistycznej dziedzinie nauki, zarządzania biznesem, która ma charakter głównie praktyczny. Przekazują oni teoretyczne instrukcje dotyczące praktycznych umiejętności i technik, które studenci muszą opanować w dziedzinie zarządzania, w przypadku zawodów takich jak księgowy czy bankier. Nauczyciele kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania biznesem monitorują postępy uczniów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają ich wiedzę i wyniki w dziedzinie zarządzania biznesem, dzięki praktykom, zadaniom, testom i egzaminom.

Etykieta synonimiczna

nauczycielka kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania biznesem

nauczyciel kształcenia zawodowego w zakresie zarządzania biznesem

nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności