Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

kierownik stacji uzdatniania wody

Description

Code

1219.5.4

Description

Kierownicy stacji uzdatniania wody sprawują nadzór nad uzdatnianiem wody, przechowywaniem i dystrybucją w zakładzie wodnym. Gwarantują oni, że działania zakładu są zgodne z regulacjami prawnymi i nadzorują pracowników. Wdrażają również nowe polityki oraz nadzorują utrzymanie sprzętu.

Etykieta synonimiczna

inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia

kierownik ds. eksploatacji w stacji uzdatniania wody

konserwator stacji uzdatniania wody

specjalista ds. uzdatniania wody

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności