Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik stacji uzdatniania wody

Description

Code

1219.5.4

Description

Kierownicy stacji uzdatniania wody sprawują nadzór nad uzdatnianiem wody, przechowywaniem i dystrybucją w zakładzie wodnym. Gwarantują oni, że działania zakładu są zgodne z regulacjami prawnymi i nadzorują pracowników. Wdrażają również nowe polityki oraz nadzorują utrzymanie sprzętu.

Etykieta synonimiczna

inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia

kierownik ds. eksploatacji w stacji uzdatniania wody

konserwator stacji uzdatniania wody

specjalista ds. uzdatniania wody

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności