Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektor jakości

Description

Code

7543.10

Description

Inspektorzy jakości kontrolują produkty w celu oceny ich zgodności z normami lub referencyjnymi wytycznymi. Dokonują obserwacji, pomiarów, testują i formułują pytania w celu wypełnienia formularzy i przedstawienia poziomów zgodności z uwagami po zakończeniu procesu kontroli. Inspektorzy jakości są zatrudnieni lub pracują zewnętrznie dla przedsiębiorstw.

Etykieta synonimiczna

inspektor jakości wyrobów

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności