Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik hydrolog

Description

Code

3111.5

Description

Technicy hydrolodzy prowadzą działania oceanograficzne i pomiarowe w środowiskach morskich. Pomagają inspektorom hydrograficznym, wykorzystując specjalistyczne wyposażenie do mapowania i badania topografii podwodnej i morfologii wód. Pomagają w instalowaniu i wprowadzaniu sprzętu hydrograficznego i badawczego oraz składają sprawozdania na temat efektów pracy.

Etykieta synonimiczna

specjalista ds. pomiarów hydrograficznych

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności