Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontroler jakości wyrobów użytkowych

Description

Code

7543.7.2

Description

Kontrolerzy jakości wyrobów użytkowych oceniają zmontowane części towarów konsumpcyjnych i produktów pod kątem zgodności ze specyfikacjami i wad zgodnie z wymogami klientów i polityką organizacji. Kontrolerzy jakości wyrobów użytkowych przedstawiają wyniki i ustalenia do sprawozdań. Kontrolowane usterki można identyfikować jako pęknięcia, rysy, wady szlifowania oraz wady ruchomych części.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: