Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kontroler jakości wyrobów użytkowych

Description

Code

7543.7.2

Description

Kontrolerzy jakości wyrobów użytkowych oceniają zmontowane części towarów konsumpcyjnych i produktów pod kątem zgodności ze specyfikacjami i wad zgodnie z wymogami klientów i polityką organizacji. Kontrolerzy jakości wyrobów użytkowych przedstawiają wyniki i ustalenia do sprawozdań. Kontrolowane usterki można identyfikować jako pęknięcia, rysy, wady szlifowania oraz wady ruchomych części.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: