Skip to main content

Show filters

Hide filters

makler giełdowy

Description

Code

3311.2.5

Description

Maklerzy giełdowi działają w imieniu klientów indywidualnych lub instytucjonalnych w zakresie kupna i sprzedaży akcji oraz innych papierów wartościowych. Pozostają w bliskim kontakcie ze swoimi klientami i zapewniają, aby ich zakupy lub sprzedaż na rynku giełdowym były zgodne z życzeniami klientów. Maklerzy giełdowi wykonują badania analityczne w celu formułowania zaleceń dla klientów i poszerzają bazę klientów za pomocą różnych metod.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: