Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

zarządca terenu

Description

Code

6113.1

Description

Zarządcy terenu świadczą usługi związane z architekturą krajobrazu i pielęgnacją trawników oraz zajmują się utrzymaniem terenów należących do prywatnych gospodarstw domowych, obiektów handlowych i publicznych, szkół, hoteli, ogrodów botanicznych, pól golfowych, parków i boisk sportowych.

Scope note

Excludes greenkeeper. Includes people performing the planting, care, maintenance and care of municipal grounds, highway greenery and industrial and commercial buildings. Includes people maintaining the greenery of gardens, playgrounds, sports terrains, buildings and other parks or lawns for recreational purposes

Etykieta synonimiczna

kierownik terenu

ogrodnik

opiekun roślin

opiekun terenu

pielęgniarz ogrodu

zarządca terenem

zarządca terenowy

zarządcy terenu

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności