Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inżynier ds. zgodności

Description

Code

2149.2.7.1

Description

Inżynierowie ds. zgodności dążą do zachowania jak największej zgodności systemów ze specyfikacjami technicznymi. Mogą prowadzić do zachowania zgodności w różnych dziedzinach inżynierii, w tym w systemach mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych. Zapewniają, że inżynieria jest zgodna z przepisami, środkami bezpieczeństwa oraz dyrektywami wewnętrznymi.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: