Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

filolog

Description

Code

2643.4

Description

Filolodzy zajmują się naukowo językami. Opanowują języki i potrafią je interpretować pod względem cech gramatycznych, semantycznych i fonetycznych. Badają ewolucję języka i sposób jego wykorzystania przez społeczeństwa.

Etykieta synonimiczna

lingwistka

germanista

filolog angielski

japonista

terminolog

indolog

skandynawista

hispanistka

filolog klasyczny

anglista

afrykanista

językoznawca

anglistka

sinolog

bałtolog

iberysta

germanistka

filolog germański

lingwista komputerowy

arabista

polonista

koreanista

fonetyk

polonistka

slawista

iberystka

filolog polski

romanistka

hispanista

lingwista

hellenista

bałtystka

slawistka

filolog romański

filolog języka nowożytnego

bałtysta

afrykanistka

romanista

amerykanista

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności