Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

filolog

Description

Code

2643.4

Description

Filolodzy zajmują się naukowo językami. Opanowują języki i potrafią je interpretować pod względem cech gramatycznych, semantycznych i fonetycznych. Badają ewolucję języka i sposób jego wykorzystania przez społeczeństwa.

Etykieta synonimiczna

afrykanista

afrykanistka

amerykanista

anglista

anglistka

arabista

bałtolog

bałtysta

bałtystka

filolog angielski

filolog germański

filolog języka nowożytnego

filolog klasyczny

filolog polski

filolog romański

fonetyk

germanista

germanistka

hellenista

hispanista

hispanistka

iberysta

iberystka

indolog

japonista

językoznawca

koreanista

lingwista

lingwista komputerowy

lingwistka

polonista

polonistka

romanista

romanistka

sinolog

skandynawista

slawista

slawistka

terminolog

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

Narrower occupations

umiejętności

umiejętności