Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor akwakultury

Description

Code

3142.1.2

Description

Inspektorzy akwakultury nadzorują procesy produkcyjne w prowadzonych na dużą skalę zakładach akwakultury oraz kontrolują miejsca prowadzenia akwakultury w celu utrzymania i poprawy wyników. Dbają o zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony w miejscu pracy, opracowują plany zarządzania w celu zmniejszenia zagrożeń powodowanych przez szkodniki, drapieżniki i choroby, a także nadzorują usuwanie odpadów biologicznych i chemicznych oraz konserwację maszyn i urządzeń.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności