Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

klasyfikator drewna

Description

Code

7543.8.2

Description

Klasyfikatorzy drewna kontrolują tarcicę lub drewno cięte na deski. Badają oni tarcicę, sprawdzają pod kątem nieprawidłowości i klasyfikują drewno na podstawie jakości i atrakcyjności wzoru.

Etykieta synonimiczna

kontroler jakości drewna

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności