Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kontroler jakości wyrobów

Description

Code

7543.9

Description

Kontrolerzy jakości wyrobów sprawdzają jakość wytwarzanych produktów. Pracują w zakładach produkcyjnych, w których dokonują podstawowej kontroli i oceny produktów przed procesem produkcji, w jego trakcie lub po jego zakończeniu. Śledzą oni problemy związane z produkcją i odsyłają przedmioty o gorszej jakości lub nieprawidłowym działaniu do naprawy.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: