Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specjalista w dziedzinie biometrii

Description

Code

2120.6.1

Description

Specjaliści w dziedzinie biometrii prowadzą badania w dziedzinie biometrii. Prowadzą statystyczne lub biologiczne projekty badawcze poprzez pomiar odcisków palców, siatkówki i postaci ludzkich do zastosowań medycznych lub przemysłowych.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności