Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

wykładowca akademicki w dziedzinie archeologii

Description

Code

2310.1.2

Description

Wykładowcy akademiccy w dziedzinie archeologii są profesorami, nauczycielami i wykładowcami uczącymi studentów, którzy uzyskali dyplom ukończenia szkoły średniej, w zakresie swojej wyspecjalizowanej dziedziny studiów – archeologii, która ma głównie charakter akademicki. Współpracują z asystentami naukowymi i dydaktycznymi w celu przygotowania wykładów i egzaminów, oceniania testów i egzaminów oraz prowadzenia regularnych przeglądów i wymiany informacji zwrotnych dla studentów. Prowadzą również badania naukowe w dziedzinie archeologii, publikują swoje ustalenia i współpracują z innymi pracownikami uczelni.

Etykieta synonimiczna

wykładowca akademicki w dziedzinie archeologii

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności