Skip to main content

Show filters

Hide filters

asystent ds. nieruchomości

Description

Code

4312.6

Description

Asystenci ds. nieruchomości wykonują różne obowiązki, w tym zadania administracyjne w sektorze nieruchomości. Dostarczają oni klientom informacji finansowych o nieruchomościach i udzielają im porad, planują spotkania i organizują oglądanie nieruchomości, przygotowują umowy i pomagają w wycenie nieruchomości.

Etykieta synonimiczna

asystentka ds. nieruchomości

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności