Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

kierownik ds. środowiska technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Description

Code

1330.10

Description

Kierownicy ds. środowiska technologii informacyjno-telekomunikacyjnych znają ramy prawne w zakresie zielonych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, rozumieją rolę konfiguracji sieciowych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarce i rozmieszczeniu zasobów energetycznych oraz oceniają wpływ emisji CO2 każdego zasobu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w sieci organizacji. Planują i zarządzają wdrażaniem strategii środowiskowych w odniesieniu do sieci i systemów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych poprzez prowadzenie badań stosowanych, rozwijanie strategii organizacyjnej i opracowywanie strategii mających na celu osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapewniają oni, że cała organizacja wykorzystuje zasoby technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku.

Etykieta synonimiczna

kierownicy ds. środowiska technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

kierownik ds. środowiska technologii ICT

kierownik ds. środowiska technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej

kierownik ds. środowiska technologii informacyjno-telekomunikacyjnej

kierownik ds. środowiska technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych

kierownik ds. środowiska technologii informatycznych

kierownik ds. środowiska TIK

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: