Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

konserwator dróg

Description

Code

3112.1.11

Description

Konserwatorzy dróg przeprowadzają inspekcje i zarządzają drogami w strefach wyznaczonych do konserwacji i napraw. Przyczyniają się do bezpiecznego i bezproblemowego usprawnienia ruchu oraz sprawdzają, czy znaki drogowe, drogi i chodniki są w dobrym stanie.

Etykieta synonimiczna

technik drogownictwa

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: