Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

kierownik działu audytu

Description

Code

2411.1.2

Description

Kierownicy działu audytu nadzorują personel przeprowadzający audyt, planowanie i sprawozdawczość, a także dokonują przeglądu dokumentów dotyczących audytu zautomatyzowanego instytucji audytowych w celu zapewnienia zgodności z metodyką przedsiębiorstwa. Przygotowują sprawozdania, oceniają ogólny audyt i praktyki operacyjne oraz informują o ustaleniach w ramach zarządzania wyższego szczebla.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych:

umiejętności