Skip to main content

Show filters

Hide filters

kierownik działu audytu

Description

Code

2411.1.2

Description

Kierownicy działu audytu nadzorują personel przeprowadzający audyt, planowanie i sprawozdawczość, a także dokonują przeglądu dokumentów dotyczących audytu zautomatyzowanego instytucji audytowych w celu zapewnienia zgodności z metodyką przedsiębiorstwa. Przygotowują sprawozdania, oceniają ogólny audyt i praktyki operacyjne oraz informują o ustaleniach w ramach zarządzania wyższego szczebla.

Aspekt regulacyjny

W bazie zawodów regulowanych prowadzonej przez Komisję można sprawdzić, czy i w jaki sposób dany zawód jest regulowany w państwach członkowskich UE, państwach EOG lub Szwajcarii. Baza zawodów regulowanych: